+31 6 84270970

stop pesten op school

Als Psychodynamisch Kinder- en Jongerencoach geloof ik in de mogelijkheid om positieve veranderingen te bewerkstelligen door inzicht te krijgen in de diepere emoties en behoeften van pesters, slachtoffers en meelopers. Tijdens mijn coaching richt ik me op het begrijpen en erkennen van alle betrokkenen in situaties van pesten.

Ik geloof  dat achter elk moeilijk te begrijpen gedrag een diepere emotie schuilgaat, vaak uitmondend in verdriet, boosheid of angst. Mijn focus ligt op het onderzoeken van de behoeften, wensen en verlangens. Waar worden zij blij van? De onwaarheden die je over jezelf hebt om te buigen naar het zien van hun prachtige zelf!

 

 

Samen onderzoeken wat maakt dat kinderen de dingen doen zoals ze ze doen. We proberen inzicht te krijgen in de innerlijke wereld, zodat ze hun eigen gedrag beter gaan begrijpen. Vanuit die inzichten lukt het vaak veel beter om gezonde keuzes te gaan maken in het leven en kunnen ze gaan ervaren hoe het anders kan.

 

 

Op scholen bied ik mijn diensten aan als direct aanspreekpunt voor zowel preventieve als onmiddellijke interventie wanneer dat nodig is. Dit stelt scholen in staat om pestgedrag effectiever aan te pakken.

Om pesten op scholen te verminderen, geloof ik dat scholen een holistische aanpak nodig hebben, te beginnen bij het managementniveau (top-down). Om pestgedrag effectief aan te pakken, dient het gehele schoolsysteem betrokken te zijn en moeten ouders betrokken worden bij het proces.

 

 

Dit omvat het implementeren van een duidelijk pestprotocol op macro- en meso en microniveau, waarbij ik kan helpen. Het creëren van een veilige groepsdynamiek in de klas en het vaststellen van duidelijke gedragsregels zijn essentieel. Ik bied programma’s aan waarin kinderen, docenten en ouders de verschillende rollen in pestgedrag kunnen ervaren. Het uiteindelijke doel is het creëren van een veilige omgeving waar kinderen zichzelf kunnen zijn en hun natuurlijke talenten en kwaliteiten kunnen ontwikkelen!

meer weten over pesten?

Wil je meer weten over mij? Of hoe ik jullie kan helpen rondom het onderwerp “pesten op school”. Stuur me dan gemakkelijk een berichtje.