+31 6 30 51 37 17

kindercoach op school

Vanaf januari 2024 organiseer ik op de 10e Montessorischool De Meidoorn in Amsterdam elke donderdagmiddag een inloopmoment. Een laagdrempelige manier voor kinderen om hulp vragen te stellen, situaties te bespreken of hun eigen verhaal te doen.
Ik geloof sterk in vroegtijdige signalering van kind problemen om zo te voorkomen dat zij later in zwaardere trajecten terechtkomen. Ik ben zelf ervaringsdeskundige op het gebied van faal-, bloosangst en sociale fobie. Ik kijk altijd verder dan het ‘lastige’ gedrag dat kinderen laten zien. Er zit altijd een andere emotie onder. 

hoe werkt het?

Kinderen kunnen elke donderdag van 15.00 tot 17.00 bij mij terecht om hun verhaal te doen of vragen te stellen.
Soms is één gesprek al voldoende om even verder te kunnen. 


Wanneer er kinderen zijn die meer hulp wensen, kan er een coachingstraject gestart worden. Hiervoor vraag ik aan beide ouders een toestemmingsformulier in te vullen. Alleen met deze handtekeningen kan en mag ik jullie kind verder helpen. 


Dan volgt:

– Een kennismaking met beide ouders /verzorgers (soms met- en soms zonder kind). Hierbij bespreken we de hulpvraag van de ouders. Maar ik ga ALTIJD met de hulpvraag van jullie kind aan het werk. De hulpvraag van de  ouders neem ik wel mee in het traject.


– 1e sessie met het kind gaat over een vertrouwensband opbouwen.


-2e sessie onderzoeken hulpvraag van het kind. We gaan op zoek naar de kern van de hulpvraag. Als die duidelijk is, kan het kind zijn/haar/hun doel bepalen waar het aan wil werken.


– De daarop volgende sessies werkt het kind aan haar/zijn/hun doel. Dit doel is iets positiefs/iets leuks; dit doe ik aan de hand van het inzetten van verschillende creatieve technieken. Afgestemd op het doel dat het kind wil bereiken. 


Tussentijdse evalueer ik met ouders. Waar staan we nu? Hoe gaat het? Wat gaat er al goed/beter? Waar kunnen we nog bij helpen? Gaan we verder? Of is het zo voldoende om verder te kunnen? 

wat leren kinderen, ouders, docenten?

Iedereen krijgt inzicht in hun eigen gedrag. 

Een coaching traject kan goed werken voor een kind als ouders en/of docenten hun steentje bijdragen en ook naar zichzelf kunnen en durven kijken. Ik zal ook systemisch kijken (wat gaat over de plek van het kind in het gezin en/of de klas) Daarbij zal het kind laten zien d.m.v opstellingen met poppetjes of creatief materiaal wat het wil vertellen met zijn/haar/hun gedrag. Het kind maakt zichtbaar waar ouders en/of docent nog aan kunnen werken. Want ik weet uit eigen ervaring dat mijn kinderen mijn spiegel zijn. Daarom vraag ik ook van ouders naar zichzelf kunnen kijken. Ik vertaal wat het kind niet durft, kan of wil zeggen. 

 

meer weten over kindercoach op school?

Of wil je meer weten over mij? Stuur me dan gemakkelijk een berichtje.